FILTERS FOR EURMASK A1B1E1K1

Özel mono filtre EURMASK UNO yarım maske ile veya YENİ EURMASK®® ile çift olarak kullanılabilir.

Kaynama noktası 65°C’nin üzerinde olan organik buhar ve gazlara, inorganik gaz ve buharlara, asit gazlarına, kükürt dioksit (SO2), amonyak (NH3) ve türevlerine karşı koruma sağlayan filtre.

Kategoriler: