MILLA MAYDAY 8000

Bir kaza durumunda kirli alandan hızlı bir şekilde kaçmanızı sağlayan sezgisel kaçış cihazı. Solunum cihazı, kaynama noktası 65 ° C’nin üzerinde olan organik buharlar, inorganik gazlar, asit gazları, Kükürt dioksit (SO2), Amonyak (NH3) ve türevleri için bir filtre ile donatılmıştır. Solunum cihazı, kemer kancalı hafif bir plastik kasa ile korunmaktadır. Çok düşük ağırlığı sayesinde, operatör tarafından iş vardiyası boyunca taşınabilir, böylece bir kaza durumunda hızlı bir şekilde giyilebilir. Burun klipsli ağız elemanı, sakal ve / veya gözlük takan kişiler için bile giyilmesi kolay ve güvenlidir. MAYDAY, kullanıcıyı zararlı ve tehlikeli gaz ve dumanlardan en az 10 dakika korur. DIN 58647-7 uyarınca onaylanmıştır. Uygulama alanını özellikle petrokimya endüstrisinde ve rafinerilerde bulur.