TOPLAMA PLATFORMLARI

Düşük Profilli EcoPolyBlend™ Toplama Platformları Varillerin kolay yüklenmesi için sadece 140 mm yüksekliğindedir. Bu platformlar batarya, çeşitli kimyasalların bulundurulması ve/veya varil doldurma/ boşaltma esnasındaki döküntülerin muhafazası için idealdir. %100 geri dönüşümlü polietilen tek parça olarak üretilmiş hazne kısmı sızıntı yapmaz ve aynı zamanda asit ve kimi aşındırıcı sıvılar dahil kimyasallara dayanıklıdır. Sağlam, kolay yerleşen ızgaralar üst üste binmez, temizleme esnasında kolaylıkla kaldırılabilir. Platform Rampası platform üzerine varillerin çıkarılması veya indirilmesini tırtırlı yapısı sayesinde maksimum emniyetle gerçekleştirmek için yapılmıştır. 2,4,6 ve 8 varillik platformlar istendiği şekilde birleştirilerek işletme gereksinimlerine uygun hale getirilir ve rampalarla birleştirilebilir. Bu platformlar bağlantı klipsleri ile birleştirilerek kesintisiz hale getirilebilir. Klipsler gereksinime göre çıkarılarak platformlar farklı şekilde yerleştirilebilir. Kesintisiz bir hazne oluşturmak için platformdan platforma dren kiti (bağlantı klipsleri ve bağlantı tübü içerir) kullanılabilir. Böylece 270 litreye varan hacimlerde ve yönetmeliklere uygun hazne sistemi oluşturulabilir.